نکاتی درمورد داشتن ابروهایی زیبا

انتخاب مدل ابروی مناسب یکی از نکته های مهم در داشتن صورتی زیبا و متناسب است به نقل از بیتوته
انتخاب مدل ابروی مناسب یکی از نکته های مهم در داشتن صورتی زیبا و متناسب است. اگر شما هم برای انتخاب مدل ابروی تان تردید دارید بهتر است با ما همراه شوید.
برای هماهنگ کردن مدل ابرو با فرم صورت، ۶ فرم صورت تعریف می شود. این فرم ها عبارتند از : صورت بیضی، صورت کشیده، صورت گرد، صورت مثلثی، صورت قلبی و صورت الماسی.

از تصاویر کمک بگیرید و بنابر فرم صورت تان، مدل ابروی تان را انتخاب کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.