ساخت استیکر

سفارش ساخت استیکر پذیرفته می شود…

ساخت استیکر با عکس شما :

با متن ۳۰۰۰ تومان

بدون متن ۲۰۰۰ تومان

ساخت استیکر برای کانال و گروه :

هر استیکر ۲۰۰۰ تومان

ساخت استیکرهای نام شما، عاشقانه سفارشی و … :

پکیج ۱۰ تایی ۱۰ تومان

پکیج ۱۵ تایی ۱۳ تومان

پکیج ۲۰ تایی ۱۵ تومان

استیکر برای کانال و گروه :

پکیج ۱۰ تایی ۱۰ تومان

پکیج ۱۵ تایی ۱۳ تومان

پکیج ۲۰ تایی ۱۵ تومان

هزینه سایر موارد توافقی می باشد.

برای سفارش به شماره تلگرام ۰۹۳۳۹۱۰۸۱۶۹ (@IRAN_HITECH) پیام بدهید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.