رنگ سال ۲۰۱۷

رنگ سال ۲۰۱۷ – موسسه پنتون رنگ سال ۲۰۱۷ را رنگ سبز روشن  معرفی کرد.

موسسه پینتون رنگ سال ۲۰۱۷ را اعلام کرد

موسسه پینتون رنگ سال ۲۰۱۷ را سبز معرفی کرد. رنگ سبزی که ته مایه زرد داشته و تداعی کننده روز اول بهار و طبیعت زنده است.

لتریک آیزمن Leatrice Eiseman مدیر اجرایی موسسه پینتون در بیانیه ای اعلام کرد این رنگ سبز برای ما در سال ۲۰۱۷ محیط اجتماعی و سیاسی شاد و پر سر و صدایی ایجاد خواهد کرد. او در ادامه صحبت هایش عنوان کرد که این رنگ سبز نماد اتصای دوباره ما با طبیعت است. این رنگ سبز، رنگی خنثی است و برای مردم این دوره که غرق در مشکلات و زندگی شهر نشینی هستند یک رنگ آرامش بخش و تداعی کننده طبیعت است.

سبز روشن با ته مایه زرد، رنگ سال ۲۰۱۷ – عکس شماره ۱

سبز روشن با ته مایه زرد، رنگ سال 2017 - عکس شماره 1

 

 

سبز روشن با ته مایه زرد، رنگ سال ۲۰۱۷ – عکس شماره ۲

سبز روشن با ته مایه زرد، رنگ سال 2017 - عکس شماره 2

 

 

سبز روشن با ته مایه زرد، رنگ سال ۲۰۱۷ – عکس شماره ۳

سبز روشن با ته مایه زرد، رنگ سال 2017 - عکس شماره 3

 

 

سبز روشن با ته مایه زرد، رنگ سال ۲۰۱۷ – عکس شماره ۴

سبز روشن با ته مایه زرد، رنگ سال 2017 - عکس شماره 4

 

 

سبز روشن با ته مایه زرد، رنگ سال ۲۰۱۷ – عکس شماره ۵

سبز روشن با ته مایه زرد، رنگ سال 2017 - عکس شماره 5

 

 

سبز روشن با ته مایه زرد، رنگ سال ۲۰۱۷ – عکس شماره ۶

سبز روشن با ته مایه زرد، رنگ سال 2017 - عکس شماره 6

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.